Archive for the tag "spindel"

Oväntad fångst

Det har blivit höst

Att spinna

Väntetider

Den flitiga