Archive for the tag "regndroppar"

Det går inte att undvika

Upprepar mig men…

Raindrops

Spretig

Duggregn

Förstoringsdroppar

Efteråt