Archive for the category "makro"

Att nå toppen

Det går lite trögt just nu

Flygfärdiga

Att smälta in

Första Maj

Alla pratar om vädret

Jag går mot strömmen

Men nu……

Visst, jag är här

Istid