Archive for the category "makro"

Det har blivit höst

Man samlar på sig

Grå dag och ljusglimt

Söndagshjärta

Det går inte att undvika

Det blev två, nej tre

Min ”all time high” favorit

Duggregn

Att nå toppen

Det går lite trögt just nu